skip to Main Content
0936.500.501 kholanhbk@gmail.com

Tính toán dung tích kho lạnh

Thể tích của kho lạnh Xác định thể tích kho lạnh phù hợp với lượng sản phẩm cần tiến hành bảo quản bằng công thức V = E/ gv  (đơn vị m3) Trong đó: E: Năng suất kho kỳ vọng…

Back To Top