skip to Main Content
0936.500.501 kholanhbk@gmail.com

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng SANYO

Cụm máy nén dàn ngưng SANYO được nghiên cứu và phát triển bỡi hãng SANYO – Nhật Bản Đặc điểm kỹ thuật Sử dụng máy nén lạnh semin hermatic SANYO – Nhật Bản Công suất điện: 2 – 50 Hp…

Back To Top