skip to Main Content
0936.500.501 kholanhbk@gmail.com

Thông tin công trình

Thi công lắp đặt kho lạnh bảo quản cho khách bên Quận 2.

Địa điểm: Quận 2, Tp. HCM
Loại: Kho Lạnh Bảo Quản

Mô tả về công trình

Khách hàng bên Quận 2 có yêu cầu thi công kho lạnh bảo quản. Công ty Kỹ Thuật Lạnh Bách Khoa đã nhận được dự án và tiến hành theo thiết kế của chính công ty.

Back To Top