skip to Main Content
0936.500.501 kholanhbk@gmail.com

Miêu tả về công trình

Thi công lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống cho khách hàng ở Long Xuyên

Chi tiết công trình

Công trình lắp đặt kho lạnh bảo quản cho khách VIP ở thành phố Long Xuyên.

Loại: Kho lạnh bảo quản hạt giống
Địa điểm: Long Xuyên

Back To Top