skip to Main Content
0936.500.501 kholanhbk@gmail.com
Bình Bay Hơi

Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt UAR

Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt UAR là sản phẩm của Tập đoàn H’Stars chuyên gia công cho các hãng Chiller lớn trên toàn thế giới như: Trane, York, Daikin, Carrier,… Các sản phẩm bình ngưng tụ và bình bay hơi do Công Ty Kỹ Thuật Lạnh Bách…

Back To Top