skip to Main Content
0936.500.501 kholanhbk@gmail.com
Máy Nén Lạnh

Máy Nén Lạnh Xoắn Ốc Copeland

Giới thiệu Sử dụng máy nén xoắn ốc Copeland cho các thiết bị lạnh ở nhiệt độ trung bình như: Tủ Lạnh, kho lạnh, máy đá, quầy đông lạnh,… thay thế cho máy nén piston. Sau những nghiên cứu, cải…

Máy Nén Lạnh Xoắn Ốc

Máy Nén Lạnh Xoắn Ốc Copeland GIỚI THIỆU MÁYNÉN XOẮN ỐC COPELAND Sử dụng máy nén xoắn ốc Copeland cho các thiết bị lạnh ở nhiệt độ trung bình như: Tủ Lạnh, kho lạnh, máy đá, quầy đông lạnh,… thay thế cho máynén piston. Sau những nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật không…

Máy Nén Lạnh

Máy Nén Lạnh

Máy nén lạnh là một thiết bị vô cùng quan trọng đối với các hệ thống, thiết bị điện lạnh. Từ các loại tủ lạnh, tủ đông bảo quản thông thường, đến các hệ thống làm mát, làm lạnh cho các…

Back To Top