skip to Main Content
0936.500.501 kholanhbk@gmail.com

Máy Làm Lạnh Nước Công nghiệp (water chiller)

Có tác dụng làm lạnh nước nhiệt độ từ -15ºC đến +30ºC Giới thiệu về Máy Làm Lạnh NướcWater Chiller Water chiller là một hệ máy làm lạnh nước công nghiệp. Nhiệt độ nước tạo ra từ 6ºC ~ 30ºC (nhiệt độ bình thường của nước…

Back To Top